Bli medlem

Hvordan bli medlem i Nidaros Sykkelklubb

Det er åpent for alle å melde seg inn i Nidaros Sykkelklubb. Majoriteten av medlemmene er fra Trondheim (Nidaros), men vi har også noen medlemmer andre steder.

For å bli medlem er alt du trenger å gjøre å sende en e-post til medlem@nidarossykkelklubb.no. Vi trenger å vite følgende om deg til vårt medlemsregister:

  • ditt fulle navn
  • adresse
  • fødselsdato
  • mobiltelefon
  • e-post adresse (hvis du vil bruke en annen enn den e-posten sendes fra)

Du må også betale inn medlemskontigent. Dette gjør du direkte til vår bankkonto 1503.11.55468. Medlemskontigenten er nå:

  • 250 kr for enkeltmedlemmer
  • 400 kr for familiemedlemskap

Husk å merke betalingen med ditt fulle navn. Dersom du velger familiemedlemsskap ønsker vi også å vite navn og alder på de andre familiemedlemmene.

Styret i Nidaros Sykkelklubb.

Speedturtles