Lisens

Det er gjort endringer hos NCF når det gjelder bestilling av lisenser. Dette er ikke lenger mulig fra ”min/profil” på ”idrett.no”, men må gjøres gjennom lisensansvarlig i hver klubb.

De som skal ha helårslisens må melde fra til klubben, på denne e post adressen: lisens@nidarossykkelklubb.no Skriv Helårslisens i emnefeltet. Klubben bestiller lisens, men trenger å vite hvilken lisens du skal ha og i hvilken aldersgruppe du skal ha lisens for. Har du ikke hatt lisens tidligere bes du om å oppgi

  • Fullt navn:
  • Adresse:
  • Telefon nummer:
  • Fødselsnr:
  • Lisenstype:
  • E post adresse du ønsker faktura tilsendt på:

Faktura for lisens genereres til oppgitt e-post adresse fra klubbsiden vår hos klubben online, etter at medlemsavgift i Nidaros Sykkelklubb er registrert innbetalt. Merk at det kan gå noen dager fra du betaler medlemsavgift  til denne er registrert på konto.

Se http://www.sykling.no/sportslig/lisenser/Sider/Lisenser.aspx for mer info.

Nidaros SK

Speedturtles