Video fra doseringspartiet i Vikåsen terreng løypa


Partiet er nyutbedret for året
Rytter: Karsten Kapelrud, Video av: Enrique Mora.